SPREVÁDZANIE o.z. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Staň sa podporovateľom

Bez vašej pomoci by mobilný hospic Sprevádzanie o.z. nemohol fungovať. Podporte našu službu terminálne chorým pacientom,  ktorí sa nachádzajú vo finálnej fáze svojho života. VĎAKA VAŠEJ POMOCI ich môžme navštevovať vždy, keď to potrebujú a poskytnúť im odbornú pomoc! Pri poukázaní finančnej pomoci bankovým prevodom uveďte prosím do poznámky: DAR PRE HOSPIC.  

Podporiť nášu službu môžete aj venovaním 2% z daní z vašich príjmov: Vyhlásenie o poukázaní 2% Z DANE : POMOC PRE HOSPIC 

ĎAKUJEME ZA POMOC A PODPORU NAŠEJ SLUŽBY MOBILNÉHO HOSPICU FORMOU 2% Z DANÍ.      


Číslo účtu: VÚB banka, a.s. pob. Levice
IBAN: SK 57 0200 0000 0029  5616 9854
Názov org.: SPREVÁDZANIE o.z.
Adresa koreš.: 935 24 Čajkov č.100

IČO: 422 07 410
DIČ: 2023730280

V roku 2020 nás podporili :

Nadácia ETAG

Dobiasová, Baloghová, Lecká - previdelný prispievateľ, ,Solmošiová, Šušmáková, Mesarová, Durčaťová, Lojková, Belfiová,Puškárová - pravidelný prispievateľ, Mojžišová- pravidelný prispievateľ, Maceková -pravidelný prispievateľ, Horváthová,Karaffová, Viglašová, Petrovičová ,Gajdošová- Pravidelný prispievateľ, Kováčová, Pompová, Schnirerová,Hruškovičová, Lojková, Machariková , Lecká- pravidelný prispievateľ, Vaľková, Fabianová, Bačinská, Horváthová, Fanková, Lecká (Kalná n. Hronom)- pravidelný prispievateľ, Bačíková, Holečková, Urbanová, Pomothyová,Štamposká, Somodiová

Nadácia EPH, Hutkajová,Homolová, Hôrová, Gunišová, Gergelčíková, Botková, Mudr. Kuriačková- pravidelný prispievateľ, Holečková, Senešiová -pravidelný prispievateľ, Struhárová, Kundrát, Bittnerová, Cobb, Hajková, Maceková - pravidelný prispievateľ, Šurányová, Čukovičová, Ižoldová, Behulová, Lecká - pravidelný prispievateľ, Chromá,Nováková, De Backer Uhnáková ,Krištofová,Vondracek, Štrbová ,Holečková, Senešiová, Francisciová, Polonyiová, Šebo,Chrančoková- pravidelný prispievateľ, Hrudková, Bubánová, Doboová, Guťan.  

Rok 2021

Seneši,Lecká, Kundrát, Gajdošová, Tešitelia Zlaté Moravce, Belaniová, Janáková, Liptáková, Kozderová, Lieskovská, Čukovič, Chromá, Lecký, Pomothy, Novák, Hrobár,Kollárová, Gajdošová, Kotorová, Holečková, Brokešová, Čerťanský, Latináková, Dojčák, Česelka, Šandor, Dubovský, Valeint, Gdovin, Vandlík, Kandrac, Vincze-pravidelný prispievateľ, Raausz, TVrdoňová, Lieskovský, Vondáček, Krajčíková, 29.06.2021 Nadácia EPH ,  30.06.2021 MESTO LEVICE Krajčík, Mišíková, Tvrdoňová - pravidelný prispievateľ, Plišková, Oravecová, Matunák, Šutková, Šichmanová, Kupkovioč, Fabianova, Hajdamar, Belániová, Tanyasi, Schniererová, Kúdeľa, Holečka.

ROK 2022

Maďarová,  Ondrašik, Kišová, Brokešová, Tomová, Kuzmová, Szabová, Král, Uhnáková, Mojžiš - pravidelný prispievateľ, Nadácia ETAG, Jesenská, Hamran, Grecsníková, Teglasová, Kenerešová, Ivanová - Koprivová, Kúdelová, Bokrošová, Sečkár, Novák, Turiová, Dotácia VÚC - NITRA    Poskytovanie zdravotnej starostlivosti mobilným hospicom  je financované aj z prostriedkov Nitrianskeho samosprávneho kraja od 13 .04. 2022 .

Rada,Kupkovič (pravidelný prispievateľ), Pustayova, Medvecká ( pravidelný prispievateľ), Švecová, Tanaši (pravidelný prispievateľ) ,Baraň, MUDr. Fremal ( pravidelný prispievateľ), Kakaš, Gondec (pravidelný prispievateľ), Marčeková,                      Gajdošová ( pravidelný prispievateľ), Noga , Nadácia EPH rok 2022, Forgáč, Koszorú, Kiš, Romano Vito, Slapáková,                Matúšková, LEŠ Zaťková z Transparentného účtu r. 8/ 2022. Botyan,  Suchá, Minárová 

ROK 2023

 Švecová, Svetíková, Bobáľ, Hudák, Rada,Nadácia ERBÍK,  Brokešová, Kabát, Homolová, Kubkovič, MUDr. Fremel , Lieskovská, Chrančoková,Tvrdońová, Nogová, Chlpáčová, Gondec,Nadácia SPP, Nadácia EPH,  Srnková , 19.1.2023 Veronika Zaťková z  transparent. účetu.   

Ministerstvo Zdravotníctva SR " národný projekt posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti. Personálne náklady MOHO na 10 zamestnancov hospicu . od 12/2022-12/2023 + 30% prevádzkové nákladyMOHO.                                                                                  Projekt: 13I03-21-V01-00003 Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti.  Mobilný hospic SPREVÁDZANIE o. z.    Cieľ projektu : Zabezpečenie paliatívnej starostlivosti v okrese Levice v domácom prostredí pacienta. Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno – zdravotná starostlivosť cestou mobilného hospicu. Materiálno technické vybavenie hospicu.

Rod. :   Ballová, Filipová, Gritters- pravidelný prisp. Chrančoková -pravidelný prisp. Mandúch- pravidelný prisp.Lecký -pravidelný prisp. Fremal - pravidelný prisp.Polc, Scepka,Tvrdoňová- pravidelný prisp.Kupkovič- pravidelný prisp.Nogová -pravidelný prisp. Homolová- pravidelný prisp. Konradova (pravidelný prisp.), Bajanová, Michalovičová, Majerová, Sloboda, Richterová, Krivdová, Mihaliková, Nagyová,Varmuzek,  

 

Ďakujeme za prejavenú dôveru a podporu nášho projektu!