SPREVÁDZANIE o.z. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Kontakt

SPREVÁDZANIE o.z. 

Korešpondenčná  adresa: 

935 24  Čajkov č. 100, okr. Levice

Riaditeľ organizácie: Ing. Marek Mojžiš 

Prevádzka  mobilného hospicu AMB Levice :                                                     

6.poschodie  POLIKL. SANAT s.r.o 

934 05 LEVICE 

Kontaktná osoba : 

Mgr. Monika Mojžišová 

zdravotná sestra mobilného hospicu

Mobil: 0910 550 120 

sprevadzanie@gmail.com

Bc. Jarka Solmošiová 

zdravotná sestra mobilného hospicu

Mobil : 0911 127 155

sestrasprevdzanie@gmail.com

Pobočka hospicu v Nových Zámkoch :  

prevádzka AMB ( dom odborov) miestnosť  č. 222 a 223

2.pos. Hlavné námestie 7 

940 35 Nové Zámky 

Lekár: MUDr. Szegeӧová Olga - onkológ a paliatívny lekár                             Mobil: 0911 346 155

            MUDr. Mária Turzová - geriater , paliatívna medicína v procese         Mobil: 0911 361 155

Sestry MOHO: Bc. Monika Šimúnková Mobil: 0910 112 144

                          PhDr.Mária Tóthová  Mobil: 0910 649 112

                          PhDr. Andrea Barteková Mobil: 0911 650 112

            hospicnz@gmail.com

Lekár a odborný garant mobilného hospicu:

MUDr. Blanka Puškárová 

Onkológ a paliatívny lekár  

Mobil: 0911 113 155

sprevadzanie@gmail.com
www.sprevadzanie.com

IČO: 422 07 410
Bankové konto: VÚB banka, a.s. pob. Levice
IBAN: SK 57 0200 0000 0029 5616 9854  

  Facebook

Pridaj svoju skúsenosť, bola služba mobilného hospicu pre vás prospešná? Možno pomôžeš niekomu,  kto práve potrebuje našu pomoc  a nevie či má o ňu požiadať.