SPREVÁDZANIE o.z. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Domáci hospic

Sprevádzanie o. z. mobilný  hospic. Je špecializovaná mobilná ambulancia , ktorá  poskytuje paliatívnu starostlivosť TERMINÁLNE CHORÉMU  DOSPELÉMU PACIENTOVI v pohodlí vlastného domova. Podmienkou spolupráce je osoba zodpovedná za pacienta,  ktorá je schopná spolupracovať s naším tímom: lekár , sestra , psychológ, duchovný, sociálny pracovník. Sme vám počas sprevádzania vášho príbuzného k dispozícii až do prirodzeného konca. Táto osoba musí byť dospelá. My jej budeme oporou...aj v čase smútenia zo straty blízkej osoby. 

S mobilným hospicom uzatvárate zmluvu o zdravotnej starostlivosti, pričom naďalej zostávate v starostlivosti aj svojho všeobecného lekára. 

Cieľom služby mobilného hospicu je:

  • kontrola symptómov ( bolesť , vracanie, sťažená dýchanie...) ťažko chorého,  máme tím špecialistov na túto oblasť medicíny
  • napĺňat duchovné aj sociálne potreby chorého človeka
  • zabránenie opakovaným hospitalizácám  a volaniam 155
  • našou starostlivosťou zabezpečujeme, aby ťažko chorý človek  mohol byť so svojou rodinou čo najdlhšie. 
  • Hlavný cieľ mobilného hospicu. 
  • pomoc pri sprevádzaní chorého člena rodiny
  • predchádzať patologickému smúteniu pozostalých