SPREVÁDZANIE o.z. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Domáci hospic

Sprevádzanie o. z. mobilný  hospic. Je špecializovaná mobilná služba  , ktorá  poskytuje paliatívnu starostlivosť TERMINÁLNE CHORÉMU  DOSPELÉMU PACIENTOVI v pohodlí vlastného domova. Podmienkou spolupráce je osoba zodpovedná za pacienta,  ktorá je schopná starať sa o pacienta a spolupracovať s naším tímom: lekár , sestra , psychológ, duchovný, sociálny pracovník. Sme vám počas sprevádzania vášho príbuzného k dispozícii až do jeho prirodzeného konca. Budeme vám  oporou...aj v čase smútenia zo straty blízkej osoby. 

S mobilným hospicom uzatvárate zmluvu o zdravotnej starostlivosti, pričom pacient aj naďalej zostáva v starostlivosti aj svojho všeobecného lekára. Za návštevnú službu neplatíte žiadne poplatky. Ani za požičanie pomôcok,  ktoré k starostlivosti o pacienta potrebujeme.   

Služba mobilného hospicu:

  • kontrola symptómov ( bolesť , vracanie, sťažené dýchanie...) ťažko chorého zomierajúceho človeka
  • používanie kontinuálnych dávkovačov liekov proti bolesti a vracaniu a iných ťažkostí chorého 
  • návštevná služba podľa potrieb pacienta a pri zhoršení stavu telefonické konzultácie zdravotníka 24/7 
  • tím špecialistov ( lekárov a sestier) dlhoročné skúsenosti  služby v  tejto oblasti medicíny   
  • ľudský prístup snažíme sa  napĺňať aj  duchovné a duševné potreby chorého človeka
  • zabránenie opakovaným hospitalizáciám na akútnych lôžkach v nemocniciach a volaniam 155
  • našou službou zabezpečujeme, aby ťažko chorý človek  mohol byť vo svojom prirodzenom prostredí až do konca života  
  • sprevádzanie rodiny pri starostlivosti o ťažko chorého člena rodiny
  • predchádzať patologickému smúteniu pozostalých
  • psychologická podpora smútiacich členov rodiny