SPREVÁDZANIE o.z. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Cieľ služby: Udržanie dôstojnosti a čo najvyššej možnej kvality života človeka až do prirodzeného konca v domácom prostredí, sprevádzaní odbornou pomocou. Pretože každý človek, aj nevyliečiteľne chorý má neopakovateľnú hodnotu!

Mobilný hospic je špecializovaná ambulantná starostlivosť tímom mobilného hospicu- lekár, sestra. Návštevná slžba v domácom prostredí pacienta u ktorého bola indikovná ( odporučená lekárom )  paliatívna starostlivosť  pre  pacienta v terminálnej faze života. Po ukončení liečby napr. onkológom. Dostupnosť do 25 km od ambulancie hospicu v LV a NZ. 

POSKYTUJEME:

  • podpornú symptomatickú liečbu - liečbu bolesti a iných sprievodných príznakov terminálneho ochorenia v domácom prostredí chorého
  • edukácia príbuzných ohľadom starostlivosti v domácom prostredí
  • psycho-sociálna a duchovná pomoc chorému a jeho rodine

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti mobilným hospicom v roku 2022  je financované aj z prostriedkov VÚC-NR.

Mobilný hospic SPREVÁDZANIE o.z. je v roku 2023 zapojený do národného projektu "Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti" kod ITMS 2014+312081CBS8 REACT , OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE, EU . 

Materiálno technické vybavenie mobilného hospicu bolo v roku 2023-2024 financované aj z prostriedkov mechanizmu:Investícia 3. Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starotlivosti.Kód projektu : 13I03-21-V01-00003, Dostupná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť .  

Ak potrebujete služby mobilného hospicu volajte na
Dispečing mobilného hospicu:
Tel.:
+421 910 550 120 

Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browser
Disable GingerRephraseRephrase with Ginger (Ctrl+Alt+E)Edit in GingerGinger is checking your text for mistakes...×
VIAC O NÁS
 

Sme tu pre Vás

469

Pacientov v starostlivosti

8543

  NÁVŠTEVY

283 000

  najazdené km

Povedali o nás

https://www.facebook.com/noviny.brana/posts/4009485102487077

https://www.facebook.com/monika.mojzisova.94

Tak veľm chýbajúce hospicové zariadenie pre nevyliečiteľne chorých pacientov vzniká práve v týchto dňoch už aj v levickom okrese. Pacientom pomôže stráviť posledné chvíle života v kruhu svojich najbližších v ich domovoch. Z tohto dôvodu sa v uplynulom týždni uskutočnil v Leviciach seminár o Domácej hospicovej starostlivosti určený najmä pre zdravotníckych pracovníkov ale i laickú verejnosť. Pozvanie prijali Mgr. Jana Sieberová, zakladateľka domáceho hospicu DUHA v Hořicích a MUDr. Emília Vlčková, ktorá je garantkou a lekárkou mobilného hospicu v Prievidzi.

REFERENCIE

Čo je dobré vedieť pri sprevádzaní blízkej osoby?

V Samárii pri studni (181) choroba ako uzdravenie?

Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, démonov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte“. Aj tieto slová z Matúšovho evanjelia sú súčasťou posolstva pápeža Františka k Svetovému dňu chorých. Akú úlohu v liečbe má viera, ako prijať utrpenie a ako pomáhať chorým?

PREJSŤ NA ČLÁNOK
 

V Samárii pri studni (102) bol som chorý a pomohli ste mi

11. februára slávime tradične Svetový deň chorých. Tento rok to bude už jubilejný 25.krát, preto pápež František vyzval, aby sme si ho pripomenuli výnimočným spôsobom. O chorých a pomoci pre nich budeme hovoriť v Samárii pri studni so zaujímavými hosťami.

PREJSŤ NA ČLÁNOK
 

Myšlienku sprevádzania podporujú

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti mobilným hospicom  je financované aj z prostriedkov Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Ak aj Vy chcete pomôcť v tom, aby ľudia nezomierali sami, venujte 2% resp. 3% zo svojej zaplatenej dane.
Môžete tak urobiť na základe § 50 zákona o dani z príjmov 595/2003 Z. z.