SPREVÁDZANIE o.z. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Staň sa dobrovoľníkom

Nevyhnutné osobnostné predpoklady pre dobrovoľníkov v SPREVÁDZANÍ o. z.

  motivácia k dobrovoľnej službe

  vyrovnanosť s vlastnou smrteľnosťou

  tolerancia

  schopnosť empatie

  dobré komunikačné schopnosti

  schopnosť vymedzenia a rešpektovanie hraníc

  schopnosť tímovej práce

  schopnosť starať sa o seba

  psychická stabilita a pružnosť v krízových situáciách

  pripravenosť na seba, vzdelávanie a prehlbovanie si znalostí

  vek minimálne 17 rokov

  rešpektovanie mlčanlivosti o osobných veciach pacienta

  dodržiavanie etického kódexu dobrovoľníka, viď. Interné dokumenty SPREVÁDZANIA o.z.

Ak túžiš stať sa dobrovoľníkom v našej organizácii kontaktuj sr. Bc. Matejkovú Mobil: 0911 426 155